VEDVARENDE ENERgi

​Hvor mulighederne er til det, anvender stadig flere en eller anden form for vedvarende energi. Netop i Danmark udvikles der nye metoder for at opnå bedre udnyttelse af disse energiformer.​

​De mest brugte energiformer er Solenergi og fyring med fastbrændsel. Enten i form af brænde, træpiller eller korn. Solenergien anvendes oftest kun som et tilskud til en anden varmekilde.

CVE Teknik forhandler hele det omfattende program af brænde-, kul-, kokskedler samt stokerkedler fra HS / BAXI, som er en af Danmarks førende udviklere og producenter.

Ring eller mail til CVE Teknik og hør nærmere om de muligheder vedvarende energi kan give dig - enten som primær- eller sekundær varmekilde. Hør også om de mange interessante tilskudsformer. Du kan også gå direkte til Energistyrelsens hjemmeside via nedenstående link.

HS-SOLO INNOVA -er en moderne, miljøvenlig brændekedel, som forbrænder brændet nedefra.

Til kedlen fås en masse ekstraudstyr, bl.a. iltstyring, der giver ekstra høj udnyttelse af brændslet, og desuden giver kedlen længere levetid.

Fyr med biobrændsel - og spar op til 50% på varmeregningen

Multi-Heat stokerfyr

Forbrænder træpiller, korn, træflis, spåner og savsmuld. Kedlen har et stort brændselsmagasin, som blot skal fyldes 1-2 gange om ugen i den kolde tid.

Automatisk indfyring sørger nemlig for, at fyret løbende får tilført brændsel efter behov. Denne metode sikrer en meget høj virkningsgrad på 89-91%. Det er nemt nok at betjene fyret. Man kan let stille op og ned for ydelsen, fra 30% til 100%, og der er derfor ikke brug for lagertank. Multi-Heat fremstilles i tre grundmodeller på 15, 25 og 43 kW, hvilket dækker opvarmningsbehov på op til 500 m2.​​

MULTI-HEAT stokerkedel kan fyre med træpiller, flis og korn.

Indfyring sker via et brændselsmagasin, der kan fås i flere forskellige størrelser, alt efter om man vil fylde på hveranden dag eller kun én gang om ugen.