​Solvarme

Vi har monteret solvarmeanlæg i de sidste ti år CVE Teknik har i de sidste 10 år monteret og serviceret et stort antal solvarmeanlæg, hvorfor vi har opnået et solidt kendskab til de forskellige typer. De installerede anlæg har været af alle typer og kombinationer:

- Naturgas / Solvarme
- Oliefyr / Solvarme
- Elvarme / Solvarme
- Fastbrændsel / Solvarme

Endvidere sammensætning af flere brændselstyper samtidig med solvarme. Dette kendskab som vore rutinerede montører er i besiddelse af, kommer vore kunder til gode i form af professionelt arbejde på kortest mulige tid.

Vedligeholdelse

Som ejer af et solvarmeanlæg, kender De sikkert de væsentligste faktorer hvad angår økonomi såvel som økologi. CVE Teknik​ har derfor sammensat en kontrol og udmålingsprocedure, der sikrer Dem en komplet viden om solvarmeanlægget. På linie med andre tekniske installationer i huset er der behov for periodevis justering og vedligeholdelse med fokus på optimal ydelse.

Kontrol af glycol-koncentrationen ved hjælp af spektrometer samt måling for evt. syreforekomst. Kontrol af cirkulationspumpe -, sikkerhedsventil -, kontraventiler og afspærringsventiler for funktion og tæthed. Tillige kontrol af eventuelle to- og trevejs-ventiler for tæthed ved pakninger, pakdåser og lignende. Kontrol af manometer for tæthed og funktion. Trykekspansionsbeholder kontrolleres - fortryk måles og eventuelt justeres. Eventuel anode kontrolleres.

Differenstermostat afprøves for korrekt funktion. Styrefølere måles for korrekt reaktion overfor omgivelsestemperaturer. Udgangsspænding fra differenstermostat til pumpe kontrolleres ved cirkulationspumpen. Måling af differenstemperatur over varmeveksler i beholder. Ved færdiggørelsen af kontrol- og målefunktionerne udfærdiger vi en tilstandsrapport. Skulle der være behov for ændringer, reparationer eller lignende, er det naturligvis Deres afgørelse hvorvidt vi skal udføre disse.​

Principskitse for solvarmeanlæg til brugsvands-opvarmning

 1. Luftpotte m. skrue​
 2. Styring
 3. Flowmåler
 4. Pumpe
 5. Påfyldning
 6. Manometer
 7. Varmt vand
 8. Til kedel
 9. Sikkerhedsventil
 10. Expansion
 11. Opsamlingsbeholder

​​I forbindelse med udførelse af opgaver på solvarmeanlægget må det forudsættes, at de forskellige måle- og kontrol funktioner kan gennemføres fra normalt gulvniveau og ikke kræver specielle tiltag på grund af særlige adgangsforhold. Gennemgangen af solvarmeanlægget tager alene sigte på hovedkomponenterne i Deres anlæg:

Solfangeren, varmtvandsbeholderen, styringen​samt bi-komponenterne der er nødvendige for systemets funktion, såsom ekspansionsbeholder, ventiler, snavssamler og lignende. Ejendommens andre rørsystemer og kredsløb er måling- og kontrolprogrammet uvedkommende.